مونولوگ

دیوانه منم من که روم خانه به خانه

مونولوگ

دیوانه منم من که روم خانه به خانه

‌‌

چهارشنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۰۵ ب.ظ


خدایا ز خوانی که از بهر خاصان

کشیدی نصیب من بینوا کو

اگر می‌فروشی بهایش که داده‌ست؟

وگر می‌دهی بی‌بها بخش ما کو؟


۹۷/۰۱/۱۵
تسنیم