مونولوگ

دیوانه منم من که روم خانه به خانه

مونولوگ

دیوانه منم من که روم خانه به خانه

من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت ترسیدم!

چهارشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۱۴ ب.ظ+ یعنی مصرع دوم همینم نمی‌دونین؟ لازمه بنویسم؟

.../که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها! حافظ خان


۹۶/۱۱/۲۵
تسنیم