مونولوگ

دیوانه منم من که روم خانه به خانه

مونولوگ

دیوانه منم من که روم خانه به خانه

من نه منم. نه!!! من منم

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸ ق.ظ

بارها و بارها و بارها با خودم تکرار می‌کنم:

تو خودتی! فقط خودت باش.

۹۶/۱۰/۳۰
تسنیم